HỒ SƠ XIN CẤP CHUYỂN ĐỊNH MỨC NƯỚC 


 

HỒ SƠ XIN CẤP NHẬN ĐỊNH MỨC NHÀ TRỌ


 

HỒ SƠ XIN SANG TÊN 


 

HỒ SƠ NÂNG DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC

       •   PHIẾU YÊU CẦU VỀ VIỆC NÂNG, DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC

 

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

       •   BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG NƯỚC

       •   GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN CHI PHÍ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG NƯỚC

 

CÁCH SẮP XẾP HỒ SƠ:

  • Giấy đề nghị cấp định mức nước + Hóa Đơn tiền nước
  • Tờ cam kết
  • Đơn xin xác nhận tạm trú (lưu trú) có xác nhận của Công an Phường (Xã)
  • Hộ khẩu photo (nếu có, có thị thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu)
  • Hợp đồng thuê nhà (phòng) nộp kèm CMND xếp thứ tự theo danh sách xác nhận tạm trú (lưu trú)
  • Các loại giấy tờ khác có liên quan cần bổ sung (sao y hoặc kèm bản chính để đối chiếu)

 

HỒ SƠ XIN CẤP ĐỒNG HỒ NƯỚC 


 

LIÊN HỆ:

  • Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên lạc số điện thoại (08) 38.546.872 để được hướng dẫn thêm.