1 2 3 4 5 >

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Trần Phú (Lê Hồng Phong- Trần Bình Trọng), đường An Dương Vương (Lê Hồng Phong- Trần Bình Trọng), đường Trần Bình Trọng (Trần Phú- An Dương Vương) từ 22h00 ngày 22/4/2019 đến 05h00 ngày 23/4/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Văn Cự, Nguyễn Cửu Phú, Tỉnh Lộ 10 (từ Cầu Tân Tạo đến Võ Văn Vân) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân. Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (từ Cầu Tân Tạo đến Võ Văn Vân) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân từ  22h00 ngày 19/4/2019 đến 05h00 ngày 20/4/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 1 Quận 5 từ 9h30 ngày 23/4/2019 đến 12h00 ngày 23/4/2019 và toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 11 Quận 5 từ 9h30 ngày 24/4/2019 đến 12h00 ngày 24/4/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ-Cầu chữ Y đến Dương Bá Trạc) Phường 2, đường Âu Dương Lân (dãy số lẻ) Phường 1,2, đường Dương Bá Trạc (dãy số chẵn) Phường 2, hẻm 290,432 Dương bá Trạc Phường 1 từ 22h00 thứ 6 ngày 19/4/2019 đến 05h00 thứ 7 ngày 20/4/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn Phường 2 Quận 5 từ 9h30 ngày 22/4/2019 đến 12h00 ngày 22/4/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo- Nguyễn Trãi), đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng) từ 22h00 ngày 17/4/2019 đến 05h00 ngày 18/4/2019 và đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo- Nguyễn Trãi), đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng), đường Trần Hưng Đạo (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng) từ 22h00 ngày 18/4/2019 đến 05h00 ngày 19/4/2019, đường Trần Phú (Lê Hồng Phong- Trần Bình Trọng), đường An Dương Vương (Lê Hồng Phong - Trần Bình Trọng) , đường Trần Bình Trọng ( Trần Phú - An Dương Vương ) từ 22h00 ngày 19/4/2019 đến 05h00 ngày 20/4/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng), đường Dã Tượng (số chẵn- từ Ba Đình đến Hưng Phú), đường Hưng Phú (số chẵn - từ Ba Đình đến Dã Tượng), đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy - Hưng Phú), đường Rạch Ụ Cây (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng) từ 8h30 đến 11h00 ngày 18/4/2019 (thứ 5)

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn Phường 15 Quận 5 từ 22h00 ngày 18/4/2019 đến 23h30 ngày 18/4/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 650 Hương lộ 2 Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 9h30 ngày 19/4/2019 đến 15h00 ngày 19/4/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông (từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Cây Sung) từ 22h00 thứ 5 ngày 11/4/2019 đến 05h00 thứ 6 ngày 12/4/2019 và từ 22h00 thứ 6 ngày 12/4/2019 đến 05h00 thứ 7 ngày 13/4/2019.