1 2 3 4 5 >

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 9,11 phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 27/6/2019 đến 15h00 ngày 27/6/2019.

TB tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 840 Hương Lộ 2, hẻm 21 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 13h00 ngày 26/6/2019 đến 17h00 ngày 26/6/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Ginag (số chẵn)(hẻm 820- Nguyễn Văn Luông), đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ)(Hậu Giang-Kinh Dương Vương), đường kinh Dương Vương (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông-hẻm 499), hẻm 820 Hậu Giang từ 11h00 đên 15h00 thứ hai ngày 01/7/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Duy (từ Cao xuân Dục đến Phong Phú) từ 11h00 đến 15h00 thứ ba ngày 02/7/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bãi Sậy (2 bên)(Phạm Đình Hổ-Ngô Nhân Tịnh) P.1 Q.6, đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ)(Bãi Sậy-Võ Văn Kiệt) P.1 Q.6, đường Võ Văn Kiệt (Ngô Nhân Tịnh- Cao Văn Lầu) P.1 Q.6, đường Cao Văn Lầu (số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí) P.1 Q.6, đường Gia Phú (2 bên)(Cao Văn Lầu-Ngô Nhân Tịnh) P.1 Q.6, đường Phạm Văn Chí (2 bên)(Cao Văn Lầu-Bình Tây) P.1 Q.6, đường Bình Tây (2 bên)(Bãi Sậy-Võ Văn Kiệt) P.1 Q.6, đường Lê Trực (2 bên)(Bãi Sậy-Gia Phú) P.1 Q.6 từ 22h00 ngày 25/6/2019 đến 05h00 ngày 26/6/2019.Đường Gia Phú (số chẵn)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu) P.3 Q.6, đường Mai Xuân Thưởng (số chẵn)(Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt) P.3 Q.6, đường Cao Văn Lầu (số lẻ)(Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt) P.3 Q.6, đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu) P.3 Q.6 từ 9h00 ngày 25/6/2019 đến 12h00 ngày 25/6/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (số lẻ)(Chánh Hưng-Cao Lỗ), đường Chánh Hưng(số lẻ)(Phạm Thế Hiển-Tạ Quang Bửu) đường Tạ Quang Bửu (số chẵn)(Chánh Hưng - Cao Lỗ) và các tuyến đường, hẻm nằm trong ranh các đường tạ Quang Bửu, Phạm Thế Hiển, Chánh Hưng, Phường 4 Quận 8 từ 8h30 đến 11h00 thứ 3 ngày 25/6/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước HAaji Giang và các hẻm (số chẵn)(Mai Xuân Thưởng -hẻm 178), đường Lê Quang Sung và các hẻm (số lẻ)(mai Xuân Thưởng-Minh Phụng), hẻm 219,229,235 Mai Xuân Thưởng từ 9h00 ngày 24/6/2019 đến 12h00 ngày 24/6/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Tên Lửa thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Q.Bình Tân từ 9h00 ngày 24/6/2019 đến 15h00 ngày 24/6/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 6 KDC Bình Đăng Phường 6, đường 192 (Khu chung cư Mỹ Phúc) Phường 16 từ 12h00 đến 15h00 thứ 2 ngày 24/6/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông (từ Xóm Củi đến Tùng Thiện Vương), đường Tùng Thiện Vương (số chẵn)(từ Xóm Củi đến Bình Đông), đường Xóm Củi (số lẻ)(từ Tùng Thiện Vương đến Bình Đông), đường Vĩnh Nam, Nguyễn Quyền, Ưu Long từ 11h00 đến 15h00 thứ 6 ngày 21/6/2019.