1 2 3 4 5 >

TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường thuộc KDC Vĩnh Lộc Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 18/12/2018 đến 11h30 ngày 18/12/2018

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số lẻ)(Minh Phụng-Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang - Phan Văn Khỏe), đường Phan Văn Khỏe (Minh Phụng-Lò Gốm), đường Minh Phụng (Hậu Giang - Phan Văn Khỏe), đường Hậu Giang (số lẻ) (Cầu Hậu Giang- Nguyễn Văn Luông), đường Nguyễn Văn Luông (số chẵn)(Hậu Giang - Lò Gốm), đường Lò Gốm (cầu hậu Giang - Nguyễn Văn Luông), chung cư Him Lam Chợ Lớn Phường 12 Quận 6, đường Tân Hòa Đông (số chẵn) (Vòng Xoay Phú Lâm- Phan Anh) từ 13h00 ngày 18/12/201/8 đến 16h00 ngày 18/12/2018.

 

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Đình Hổ (số chẵn)(Hồng Bàng-Tháp Mười), đường Lê Quang Sung (Ngô Nhân Tịnh - Phạm Đình Hổ), đường Tháp Mười (số chẵn)(Ngô Nhân Tịnh - Phạm Đình Hổ) từ 21h00 ngày 18/12/2018 đến 05h00 ngày 19/12/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Minh Phụng (số lẻ)(Hậu Giang- Lê Quang Sung), đường Hậu Giang (số chẵn)(Minh Phụng-Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang -Lê Quang Sung), đường Lê Quang Sung (2 bên) (Minh Phụng-Lò Gốm), đường Nguyễn Đình Chi từ 9h00 ngày 17/12/2018 đến 12h00 ngày 17/12/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Lê Công Phép, đường số 2,3,5,7 thuộc Khu Dân Cư Lý Chiêu Hoàng và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 17/12/2018 đến 16h30 ngày 17/12/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ)(Âu Dương Lân-Dương BÁ Trạc) từ 22h00 thứ 5 ngày 13/12/2018 đến 05h00 thứ 6 ngày 14/12/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 3,16,hẻm 207,227,257 Phạm Đăng Giảng và các đường, hẻm nhánh của các tuyến dduwwofng trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h00 ngày 14/12/2018 đến 12h00 ngày 14/12/2018.Tuyến đường số 8,12 hẻm 688 Tân Kỳ Tan Quý và các đường , hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h00 ngày 18/12/2018 đến 12h00 ngày 18/12/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 1 Quận 5 từ 00h00 ngày 13/12/2018 đến 04h00 ngày 13/12/2018 và từ 00h00 ngày 14/12/2018 đến 04h00 ngày 14/12/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (từ Quốc Lộ 1A đến cầu Tân Tạo), Lộ Tẻ, Bờ Sông , Bờ Tuyến, Trần Thanh Mại, các tuyến đường thuộc khu dân cư Bắc Lương Bèo và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đuuờng trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân từ 21h30 ngày 12/12/2018 đến 05h00 ngày 13/12/2018 và từ 21h30 ngày 13/12/2018 đến 05h00 ngày 14/12/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí -963 Lò Gốm ), đường Văn Thân (2 bên)(Lò Gốm- Bình Tiên), đường Bà Lài (2 bên) (Lò Gốm - Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí (số chẵn) (Lò Gốm- Bình Tiên), đường Bình Tiên (số lẻ)(Phạm Văn Chí - Đàu hẻm 231 Bình Tiên) từ 22h00 ngày 13/12/2018 đến 05h00 ngày 14/12/2018.