1 2 3 4 5 >

TB Tạm ngưng cung cấp nước từ số 206 đến 346 Phạm Văn Chí (gồm các hẻm), từ số 184 đến 260 Bãi Sậy (gồm các hẻm), hẻm 166,182,234,286 Phạm Phú Thứ, Khu phố Chợ Bình Tiên từ 9h00 ngày 23/10/2018 đến 12h00 ngày 23/10/2018. 

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 7,8,9,10,11,12,13,14 Quận 6, Phường 5,6,7,9,10,14,15,16 Quận 8, Quận Bình Tân và Chợ Bình Điền từ 7h00 ngày 19/10/2018 đến 22h00 ngày 19/10/2018.

 

 

TB Tạm ngưng cung cấp nước hẻm 269 Bến Phú Định từ 10h00 ngày 22/10/2018 đến 14h00 ngày 22/10/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 3 Quận 5 từ 9h30 ngày 22/10/2018 đến 12h00 ngày 22/10/2018, toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 4 Quận 5 từ 9h30 ngày 23/10/2018 đến 12h00 ngày 23/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 8 Quận 5 từ 9h30 ngày 24/10/2018 đến 12h00 ngày 24/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 9 Quận 5 từ 9h30 ngày 25/10/2018 đến 12h00 ngày 25/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 11 Quận 5 từ 9h30 ngày 26/10/2018 đến 12h00 ngày 26/10/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 971, 985 Hương Lộ 2 Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 14h00 ngày 20/10/2018 đến 16h00 ngày 20/10/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 2 Quận 5 từ 9h00 ngày 19/10/2018 đến 12h00 ngày 19/10/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Quốc Lộ 50 (dãy số chẵn-hướng từ Tạ Quang Bửu về Nguyễn Văn Linh) Phường 6 Quận 8 từ 9h30 ngày 18/10/2018 đến 12h00 ngày 18/10/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Hùng (dãy số chẵn- đoạn từ Phạm Thế Hiển đến Tạ Quang Bửu) phường 5 quận 8 từ 8h30 ngày 19/10/2018 đến 11h00 ngày 19/10/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bình Tiên (số nhà 231-số nhà 303), đường Bãi Sậy (Bình Tiên-Lò Gốm), đường Lò Gốm (số nhà 931-số nhà 963), đường Phạm Phú Thứ (2 bên)(Bình Tiên - Phạm Văn Chí), đường Bình Tiên (số lẻ)(Phạm Phú Thứ - Phan Văn Khỏe), Hẻm 69 Văn Thân từ 09h00 ngày 18/10/2018 đến 12h00 ngày 18/10/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Đỗ Ngọc Thạnh (Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng)(2 bên) và các hẻm dọc tuyến đường, tuyến đường Tân Hưng (Dương Tử Giang - Thuận Kiều)(2 bên) và các hẻm dọc tuyến đường từ 22h00 ngày 17/10/2018 đến 05h00 ngày 18/10/2018.