1 2 3 4 5 >

TB Tạm ngưng cung cấp tuyến đường Trương Phước Phan, Tân Hòa Đông (bên dãy số lẻ) và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 21/02/2019 đến 11h30 ngày 21/02/2019 và 22h00 ngày 21/02/2019 đến 4h00 ngày 22/02/2019 .

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hưng Phú (Dã Tượng- Lê Quang Kim), đường Chánh Hưng (Nguyễn Duy- Ba Đình), đường Ba Đình (số lẻ) (Dã Tượng - Chánh Hưng) từ 22h00 ngày 18/02/2019 đến 05h00 ngày 19/02/2019, từ 22h00 ngày 19/02/2019 đến 05h00 ngày 20/02/2019, từ 22h00 ngày 20/02/2019 đến 05h00 ngày 21/02/2019, từ 22h00 ngày 21/02/2019 đến 05h00 ngày 22/02/2019, từ 22h00 ngày 22/02/2019 đến 05h00 ngày 23/02/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bùi Tư Toàn (dãy số lẻ và các hẻm nhánh bên dãy số lẻ)( đoạn từ Kinh Dương Vương đến cuối đường) từ 9h00 ngày 18/02/2019 đến 14h00 ngày 18/02/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 10,11 Quận 6 và Phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 15/02/2019 đến 05h00 ngày 16/02/2019.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 14 Quận 5 từ 21h00 ngày 14/02/2019 đến 05h00 ngày 15/02/2019.

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG NGÀY 23/01/2019

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 574 Sinco, hẻm 606 Hồ Học Lãm thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 24/01/2019 đến 15h00 ngày 24/01/2019.Tuyến hẻm 688,716 Tân Kỳ Tân Quý thuộc khu vực P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 24/01/2019 đến 15h00 ngày 24/01/2019.Tuyến đường Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Đường Số 17A)) thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B, P.An Lạc A Q.Bình Tân từ 14h00 ngày 25/01/2019 đến 16h00 ngày 16/01/2019.Tuyến hẻm 574 Kinh Dương Vương thuộc khu vực P.An LẠc Q.Bình Tân từ 14h00 ngày 25/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019.

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG NGÀY 22/01/2019

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Lê Cơ, hẻm 36 Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 10h00 ngày 24/01/2019 đến 16h30 ngày 24/01/2019

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (2 bên- Liên Tỉnh 5 đến cầu Bà Tàng) từ 22h00 thứ 2 ngày 21/01/2019 đến 05h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 và từ 22h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 đến 05h00 thứ 4 ngày 23/01/2019.