1 2 3 4 5 >

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Ba Đình (dãy số chẵn - từ Hưng Phú đến Chánh Hưng);Đường Rạch Ụ Cây (từ chợ Xóm Củi đến cầu Nguyễn Tri Phương);Từ 12h00 đến15h00, thứ Hai ngày 21/10/2019;Từ 10h00 đến13h00, thứ Ba ngày 22/10/2019.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Dương Bạch Mai (phía bên trái hướng từ Tạ Quang Bửu đến Phạm Thế Hiển).Từ 09 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 21/10/2019;

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Bà Hom (số chẵn) (Hẻm 110 Bà Hom – An Dương Vương), Phường 13.Đường Tân Hòa Đông (số lẻ) (Hẻm 119 Tân Hòa Đông – An Dương Vương), Phường 14.Từ 21 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hậu Giang (số chẵn) (Mai Xuân Thưởng – Hẻm 178 Hậu Giang).Đường Lê Quang Sung (số lẻ) (Mai Xuân Thưởng – Minh Phụng).Hẻm 219, 229, 235 Mai Xuân Thưởng.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 17/10/2019 đến 12 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 18/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/10/2019.

  • TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 8 quận 5.Từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 16/10/2019.Từ 23 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Mã Lò (dãy số chẵn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Đất Mới (dãy số lẻ từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới), Hương Lộ 2 (dãy số chẵn từ Mã Lò đến Đất Mới), Lê Văn Quới (dãy số lẻ từ Mã Lò đến Đất Mới) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 15/10/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 15/10/2019.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài).Từ 13 giờ 00 phút, ngày 16/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/10/2019.Từ 13 giờ 00 phút, ngày 17/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2019.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Bên đường và các hẻm sau Cao Đạt (số chẵn) (Trần Bình Trọng – Cuối Đường),897 Trần Hưng Đạo,875 Trần Hưng Đạo,756 Võ Văn Kiệt Từ 22 giờ 00 phút, ngày 09/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 10/10/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/10/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 12/10/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau Bùi Hữu Nghĩa (Trần Hưng Đạo – Đào Tấn), Chiêu Anh Các (Bùi Hữu Nghĩa – Nhiêu Tâm), Nhiêu Tâm (Nghĩa Thục – Chiêu Anh Cát) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 12/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 13/10/2019.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài).Từ 13 giờ 30 phút, ngày 08/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 09/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 10/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 11/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2019.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 04/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 05/10/2019.