1 2 3 4 5 >

TB Tạm ngưng cung cấp nước dọc đường Tân Kỳ Tân Quý và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Hưng Hòa A Q.Bình Tân từ 21h00 ngày 26/6/2018 đến 05h00 ngày 27/6/2018.

TB TẠm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Hẻm 633,671,683,743 Hồng Bàng, hẻm 101,115 Phạm Đình Hổ, hẻm 154 Lê Quang Sung, đường Lê Quang Sung(bên chẵn)(số nhà 122- số nhà 292) từ 09h00 thứ sáu ngày 22/6/2018 đến 12h00 thứ sáu ngày 22/6/2018.Đường Lò Gốm (Văn Thân-Bãi Sậy), đường Bãi sậy (Lò Gốm-Bình Tiên), đường Bình Tiên (Bãi Sậy- Phạm Văn Chí), đường Văn Thân (Lò Gốm-Bình Tiên) từ 22h00 thứ sáu nagyf 22/6/2018 đến 05h00 thứ bảy ngày 23/6/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường: đường Dã Tượng (Nguyễn Duy- Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Chánh Hưng) P.10 Q.8, đường Hưng Phú(số lẻ)(Dã Tượng-Chánh Hưng) P.10 Q.8,đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy- Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 22h00 thứ 5 ngày 21/6/2018 đến 05h00 thứ 6 ngày 22/6/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường: đường An Bình (Trần Hưng Đạo - Võ Văn Kiệt) từ 22h00 thứ năm ngày 21/6/2018 đến 05h00 thứ sáu ngày 22/6/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Kinh Dương Vương (từ An Dương Vương đến đường vào Khu Y tế kỹ thuật cao), Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Kênh Nước Đen),Kênh Nước Đen, Nguyễn Trọng Trí, Đỗ Năng Tế, Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Tự, Phạm Bành, Bùi Hữu Diên, Bùi Hữu Diện,Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán, Đường số 1 (từ An Dương Vương đến Đường số 4), Đường số 1C,1D,3,4C,6,7,8,9 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Q.Bình Tân, Đường số 1 (từ Đường số 4 đến Vành Đai Trong), Đường số 1B,6,10,11,11A,12,14,15,16,17,17A,17B, đường VÀnh Đai Trong(từ Đường Số 1 đến Đỗ Năng Tế bên dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.An Lạc A Q.Bình Tân từ 9h00 ngày 21/6/2018 đến 11h30 ngày 21/6/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Kinh Dương Vương( từ An Dương Vương đến đường vào Khu Y tế kỹ thuật cao), Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Kênh Nước Đen), Kênh Nước Đen, Nguyễn Trọng Trí, Đỗ Năng Tế, Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Tự, Phạm Bành, Bùi Hữu Diên, Bùi Hữu Diện,Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán, đường số 1 ( từ An Dương Vương đến Đường số 4), đường số 1C,1D,3,4C,6,7,8,9 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuocj khu vực P.Bình Trị Đông B Q. Bình Tân, đường số 1 (từ Đường số 4 đến Vành Đai Trong) đường số 1B,6,10,11,11A,12,14,15,16,17,17A,17B , đường Vành Đai Trong (từ đường số 1 đến Đỗ Năng Tế bên dãy số chẵn) thuộc khu vực P.An Lạc A Q.Bình Tân từ 21h00 ngày 18/6/2018 đến 04h30 ngày 19/6/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước một số tuyến đường: đường Ấp Chiến Lược, Lô Tư, Gò Xoài, Miếu Gò Xoài, Mã Lò (bên dãy số chẵn từ Lê Văn Quới đến Tân Kỳ Tân Quý), Lê Văn Quới (bên dãy số chẵn), đường Kênh Nước Đen, đường số 1,3,5,7,10,14,14A và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Hưng Hòa A Q.Bình Tân từ 8h30 ngày 20/6/2018 đến 11h30 ngày 20/6/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường: đường An Dương Vương (Trương Đình Hội - Võ VĂn Kiệt) P.16 Q.8, đường 41 (số lẻ)( An Dương Vương- Kênh Ruột Ngựa) P.16 Q.8, đường 44 (Đường 41- Cầu 41) P.16 Q.8 từ 9h00 đến 11h30 thứ 3 ngày 19/6/2018

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Phường 3,4 Quận 6 từ 21h00 thứ ba ngày 26/6/2018 đến 05h00 thứ tư ngày 27/6/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Phường 5,6 Quận 5 từ 21h00 thứ năm ngày 28/6/2018 đến 05h00 thứ sáu ngày 29/6/2018.