< 1 2 3 4 5 >

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THU TIỀN NƯỚC MỘT LẦN TẠI NHÀ KHÁCH HÀNG (Cập nhật ngày 21/9/2018)

Thông Báo căn cứ vào thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Kể từ đầu tháng 8 năm 2018 Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho công tác gắn mới, dời, bồi thường, kiểm định, bấm chì, truy thu tiền nước ..." 

TB Về việc ngưng triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tại Viễn Thông A

THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI MỞ RỘNG KÊNH THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA VIETTEL

TB V/v tạm ngưng giải quyết hồ sơ gắn mới đồng hồ nước nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Bảng chiết tính dời đồng hồ nước

Tổ Bảo Vệ Công ty có nhặt được một món nữ trang của khách hàng đánh rơi tại Phòng Tiếp khách hàng.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

VỀ VIỆC CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH