< 1 2 3 4 5 >

TB V/v tạm ngưng giải quyết hồ sơ gắn mới đồng hồ nước nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Bảng chiết tính dời đồng hồ nước

Tổ Bảo Vệ Công ty có nhặt được một món nữ trang của khách hàng đánh rơi tại Phòng Tiếp khách hàng.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

VỀ VIỆC CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017

TB Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo V/v Payoo thu phí dịch vụ đối với khách hàng

TB về kết quả chỉ định thầu: Gói thầu: cung cấp thiết bị dò tìm rò rỉ. Thuộc dự án: mua sắm thiết bị dò tìm rò rỉ