< 2 3 4 5 6 >

TB Tạm ngưng thi công các công trình đào đường phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 theo thông báo số 5582/TB-SGTVT ngày 11/12/2014 của Sở GTVT

Thông báo tuyển dụng cho khối Kinh Doanh

 

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 17/18/19-03-2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 13/03/2014 -14/03/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 11/03/2014 - 12/03/2014.

TB V/v điều chỉnh mức thu chi phí kiểm định đồng hồ nước theo yêu cầu của khách hàng.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 07/03/2014- 10/03/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 05/03/2014 - 06/03/2014.

TB v/v : triển khai thực hiện văn bản số 321/UBND- ĐTMT, ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lộ trình giá nước giai đoạn 2014-2018.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 28/02/2014.