< 2 3 4 5 6 >

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 11/03/2014 - 12/03/2014.

TB V/v điều chỉnh mức thu chi phí kiểm định đồng hồ nước theo yêu cầu của khách hàng.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 07/03/2014- 10/03/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 05/03/2014 - 06/03/2014.

TB v/v : triển khai thực hiện văn bản số 321/UBND- ĐTMT, ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lộ trình giá nước giai đoạn 2014-2018.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 28/02/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 04/03/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 21/02/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 24/02/2014.

TB Tam ngưng cung cấp nước các tuyến đường hẻm thuộc các tuyến đường 266 Bùi Minh Trực từ 10h00 thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2014 đến 17h00 thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2014.