1 2 3 4 5 >

     Công tác giảm nước thất thoát thất thu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của SAWACO nói chung và Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn hiện nay. Trong những năm qua, nhiều mô hình giải pháp hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai tại đơn vị, góp phần kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước tại đơn vị nói riêng và Tổng Công ty nói chung.

Sáng ngày 19/04/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 68 cổ đông tương ứng với 10.728.620 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,53% trên tổng số13 triệu cổ phần của 528 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; Chiều ngày 21/3/2019 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã tham dự và báo cáo tại Hội nghị, cùng tham dự Hội nghị có 82 đồng chí Đảng viên và 07 đ/c là lãnh đạo phòng-ban-đội Công ty đang sinh hoạt và công tác tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG NGÀY 24/12/2018.

THÔNG BÁO: VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:CUNG CẤP ĐAI PP NĂM 2018.THUỘC DỰ ÁN :MUA SẮM ĐAI LẤY NƯỚC PP NĂM 2018.

NGÀY HỘI SAWACO
31/10/2018 10:04:33 a.m.

Chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và kỷ niệm 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2018)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

BẢN TIN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
12/07/2018 9:38:32 a.m.

Công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Sáng ngày 27/04/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 63 cổ đông tương ứng với 9.861.496 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,86% trên tổng số13 triệu cổ phần của 548 cổ đông được mời tham dự Đại hội .