< 1 2 3 4 5 >

Sáng ngày 27/04/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 63 cổ đông tương ứng với 9.861.496 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,86% trên tổng số13 triệu cổ phần của 548 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến số nhà 361 Ba Đình) P.8 Q.8, đường Ba Đình (dãy số lẻ)(từ Chánh Hưng đến Hưng Phú) P.9 Q.8 từ 22h00 thứ sáu 23/03/2018 đến 05h00 thứ 7 ngày 24/03/2018.

Ngày 17/01/2018, công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động SXKD và hoạt động đoàn thể năm 2017, nhằm biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hội nghị tổng kết có sự tham dự của lãnh đạo Tổng Công ty CN Sài Gòn TNHH MTV: Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ông Nguyễn Văn Dụ Phó Tổng Giám đốc, , Ông Tô Trung Dũng Chủ tịch công đoàn, Bà Nguyễn Thị Thiện Tâm Thường trực thi đua. Lãnh đạo công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng ban đội, tổ trưởng sản xuất và các cá nhân tiêu biểu.

Hướng dẫn xem,tải hóa đơn điện tử và thanh toán hóa đơn trực tuyến qua hệ thống VTC 365

 

SỔ TAY HỎI ĐÁP VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sáng ngày 06/06/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 128 cổ đông tương ứng với 10.481.178 cổ phần, chiếm tỉ lệ 80,62% trên tổng số13 triệu cổ phần của 549 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

Thông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống âm thanh.Thuộc dự án mua sắm thiết bị hệ thống âm thanh

TB về việc tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường Nguyễn Quý Yêm và hẻm cạnh số nhà 69-77C đường Nguyễn Quý Yêm, Phường An LẠc Quận Bình Tân và hai bên đường Lê Đình Cẩn và hẻm cạnh số nhà 45-47 đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo Quận Bình Tân từ 10h00 đến 17h00 ngày 10 tháng 3 năm 2017(thứ sáu)

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau:đường số 1, đường số 2, đường số 2A KDC Việt Tài từ 10h00 thứ tư ngày 08 tháng 2 năm 2017 đến 17h00 thứ tư ngày 08 tháng 2 năm 2017.