Nghị định số 117/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/07/2007

5/10/2010 12:00:00 a.m.

Ban hành ngày: 11 tháng 07 năm 2007

Tên văn bản: Luật Kinh Doanh

Cơ quan ban: hành Chính phủ

Ngày ban hành: Ngày 11 tháng 07năm 2007

Ngày hiệu lực: Ngày 11 tháng 07năm 2007

Ngày hết hiệu lực:

Loại văn bản: Luật

Người ký:

Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực

Vui lòng xem thông tin chi tiết  tại đây