SANG TÊN ĐỒNG HỒ NƯỚC

27/08/2010 12:00:00 a.m.

 

Hồ sơ gồm:

  • Phiếu sang tên theo mẫu.
  • Bản sao các giấy tờ.
  • Bản photo hộ khẩu.
  • Giấy chủ quyền nhà.
  • Giấy Ủy quyền đồng ý cho sang tên của chủ sở hữu - có xác nhận của chính quyền địa phương (trường hợp nhà cho thuê-chủ thuê đề nghị sang tên).
  • Giấy xác nhận nợ của Công ty cấp nước.

Hồ sơ đủ điều kiện:

  • Sang tên trong kỳ hóa đơn kế tiếp (03 ngày).

Hồ sơ kiểm có tranh chấp:

  • Mời khách hàng để giải quyết (thời gian phụ thuộc từng trường hợp cụ thể).