LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC CHI BỘ MỚI TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CPCN CHỢ LỚN

20/04/2017 10:59:39 a.m.

        Kể từ tháng 01/2017 được sự thống nhất của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, Công ty đã thực hiện chia tách, sáp nhập và thành lập các phòng ban hoạt động theo cơ cấu tổ chức mới.

        Theo đó, nhằm củng cố cơ cấu tổ chức các chi bộ bộ phận và tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy trong công tác lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, BCH Đảng bộ xem xét chia tách 07 chi bộ hiện tại thành 11 chi bộ như sau:

-  04 chi bộ không thay đổi, gồm: Chi bộ khối Văn phòng, Chi bộ Phòng Kế hoạch Đầu tư, Chi bộ Phòng Dịch vụ Khách hàng và Chi bộ Kỹ thuật.

-  07 Chi bộ được thành lập mới, gồm: Chi bộ Phòng Kinh doanh 1, Chi bộ Phòng Kinh doanh 2; Chi bộ Phòng Thu ngân 1, Chi bộ Phòng Thu ngân 2; Chi bộ Phòng Quản lý cấp nước 1, Chi bộ Phòng Quản lý cấp nước 2 và Chi bộ Ban Quản lý Dự án.

        Ngày 11/4/2017 Đảng ủy Công ty đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định cho 07 Chi bộ thành lập mới. Đến tham dự và phát biểu tại buổi Lễ gốm có các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy Công ty: đ/c Lê Trọng Hiếu-Bí thư; đ/c Lê Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư; đ/c Nguyễn Văn Dũng –Ủy viên BTV cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn là 82 đ/c.

 

Đ/c Lê Trọng Hiếu-Bí thư Đảng ủy Cty trao Quyết định cho các Chi bộ mới thành lập