HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

20/04/2017 11:01:14 a.m.

Chiều ngày 11/4/2017 Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã tham dự và chủ trì Hội nghị, cùng tham dự Hội nghị có 79 đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, đề nghị Hội nghị cần tập trung làm rõ để mỗi cán bộ Đảng viên tham dự Hội nghị nắm rõ được cơ sở cũng như Mục tiêu của Nghị Quyết số 04-NQ/TW. Hội nghị cũng đã triển khai NQ 05,06 và thông báo 09 của BCH TW.

 Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Phó Bí thư đề nghị tất cả các cấp ủy Chi bộ và cán bộ Đảng viên xây dựng chương trình hành động của mình để thực hiện tốt những nhiệm vụ 2017 với tinh thần nỗ lực tốt nhất để thực hiện trọng trách tại đơn vị .

 Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty truyền đạt nội dung Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tại Hội nghị

Sau hội nghị các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nội dung các Nghị quyết cũng như có các hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.