THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH