Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn năm 2017

28/06/2017 3:21:10 p.m.

Thực hiện theo quy định của tổ chức Công đoàn, ngày 16 tháng 6 năm 2017 Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc và 112 đại biểu đại diện cho 500 CNLĐ của Công ty tham dự.

 

Bà Trương Minh Phương Ánh – Chủ tịch Công đoàn công ty báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị của người lao động và báo cáo sử dụng quỹ phúc lợi năm 2016 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2017

 

Ông Giám đốc – Đại diện người sử dụng lao động đã trả lời tất cả ý kiến đóng góp, kiến nghị của Người lao động liên quan đến các chế độ, chính sách của Người lao động đã được BCH Công đoàn tổng hợp từ Hội nghị cấp tổ. Trong đó có 1 số kiến nghị đã được Công ty gỉai quyết ngay như:

 

  • Chi trả 100% lương chế độ cho người lao động nghỉ phép năm.

  • Bổ sung thêm khen thưởng đột xuất vào điều 21 của thoả ước lao động tập thể công ty

 

Qua Hội nghị, Giám Đốc và NLĐ đã cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong năm 2017 mà Ban lãnh đạo và Người lao động của công ty phải vượt qua đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác, xây dựng Công ty ngày một phát triển hơn, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch SXKD của Công ty và phong trào công nhân năm 2017 đã đề ra.

 

Sau 03 giờ làm việc, Hội nghị đã trao đổi và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

 

  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  • Nội dung phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 (tỷ lệ đồng ý là 100%).
  • Ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa Giám đốc với Chủ tịch Công đoàn (đại diện cho NLĐ) cùng Lãnh đạo các phòng, ban, đội trong Công ty.
  • Thống nhất 18 thành viên đại diện cho tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn năm 2017 (gồm 11 thành viên là BCH Công đoàn cơ sở và 07 thành viên là chủ tịch Công đoàn các bộ phận và đại diện BCH đoàn thanh niên cơ sở của Công ty).

 

Hội Nghị đã thống nhất bầu ban thanh tra nhân dân của Cty CP Cấp Nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017-2018 như sau :

 

  • Bùi Xuân Phước            Phó trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư    
  • Trần Thị Thủy Yến        Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính
  • Trần Quang Tường        Tổ trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng 

 

 

 Chủ tịch đoàn

Ký kết thi đua giữa Giám đốc và các trưởng phó phòng ban

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 ra mắt Hội nghị