TB về kết quả chỉ định thầu.Gói thầu: cung cấp máy in đi động. Thuộc dự án: Mua máy in di động