THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU: MUA SẮM BẢN QUYỀN PHẦN MỀM.THUỘC DỰ ÁN:TRANG BỊ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM