LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ TRẦN QUỐC DŨNG, PHẠM ĐĂNG NHẬT VÀ HUỲNH THANH NGUYÊN

26/09/2017 8:55:13 a.m.

 

       Trong ba ngày 25/8, 29/8 và 30/8 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Chi Bộ Phòng Kế Hoạch Đầu tư, Chị bộ Phòng Kinh Doanh 1 và Chi Bộ Phòng Quản Lý Cấp Nước 1 thuộc Đảng Bộ  cơ sở  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú: Trần Quốc Dũng,Phạm Đăng Nhật và Huỳnh Thanh Nguyên. 

        Tham dự các buổi lễ, có các đồng chí Đại diện BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên của Chi bộ Phòng Kế hoạch đầu tư, chi bộ Phòng Kinh doanh 1 và Chi bộ Phòng Quản Lý Cấp Nước 1 cùng toàn thể cảm tình Đảng của 3 chi bộ.

Đồng chí Trần Hữu Tế Nhị- Bí thư chi bộ P.Quản Lý Cấp Nước 1 đọc và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đảng viên mới Huỳnh Thanh Nguyên

Đồng chí Hồ Kim Phượng – Bí thư chi bộ Phòng Kế Hoạch Đầu tư đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đảng viên mới Trần Quốc Dũng

 

 

Đồng chí Thái Hồng Lĩnh – Bí thư chi bộ P.Kinh doanh 1 đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đảng viên mới Phạm Đăng Nhật

        Sau phần nghi thức, các đồng chí Bí thư chi bộ đọc và trao quyết định kết nạp Đảng viên cho các Đảng viên mới

        Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của Chi bộ, đ/c Trần Quốc Dũng, đ/c Phạm Đăng Nhật và đ/c Huỳnh Thanh Nguyên đảng viên mới đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với Đảng Cộng Sản Việt Nam bằng lời tuyên thệ đầy ý chí, quyết tâm, mạnh mẽ, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ Thị của Đảng, pháp luật  của Nhà Nước, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.