Hướng dẫn xem,tải hóa đơn điện tử và thanh toán hóa đơn trực tuyến qua hệ thống VTC 365

24/10/2017 1:55:16 p.m.

 

Hướng dẫn xem và tải hóa đơn điện tử tại đây

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua hệ thống VTC 365 tại đây: