Hướng dẫn xem,tải hóa đơn điện tử và thanh toán hóa đơn trực tuyến qua hệ thống VTC 365

 

Hướng dẫn xem và tải hóa đơn điện tử tại đây

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua hệ thống VTC 365 tại đây: