THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU. GÓI THẦU:CUNG CẤP MÁY IN DI ĐỘNG NĂM 2017.THUỘC DỰ ÁN: MUA MÁY IN DI ĐỘNG ĐỢT 3 NĂM 2017