THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU. GÓI THẦU:CUNG CẤP MÁY IN DI ĐỘNG NĂM 2017.THUỘC DỰ ÁN: MUA MÁY IN DI ĐỘNG ĐỢT 3 NĂM 2017

3/01/2018 9:47:53 a.m.