Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD và hoạt động Đoàn thể năm 2017.

22/01/2018 4:08:02 p.m.

     Ngày 17/01/2018, công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động SXKD và hoạt động đoàn thể năm 2017, nhằm biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hội nghị tổng kết có sự tham dự của lãnh đạo Tổng Công ty CN Sài Gòn TNHH MTV: Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ông Nguyễn Văn Dụ Phó Tổng Giám đốc, , Ông Tô Trung Dũng Chủ tịch công đoàn, Bà Nguyễn Thị Thiện Tâm Thường trực thi đua. Lãnh đạo công ty: Ông Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng ban đội, tổ trưởng sản xuất và các cá nhân tiêu biểu.

       Năm 2017 là năm Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác giảm thất thoát nước, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiếp tục thực hiện 03 chương trình mục tiêu của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và phong trào công nhân năm 2017.

 

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TỶ LỆ HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

1

Sản lượng.

1.000 m3

104.000

104.016

100,02%

 

2

Doanh thu.

Tr.đồng

946.400

953.764

100,78 %

 

4

Tỉ lệ thực thu.

%.

100

99,9

99,9%

 

5

Giá bán BQ chưa tính VAT

Đồng/m3

9.100

9.169

100,76%

 

6

Gắn mới ĐHN.

ĐHN

8.700

14.244

163,72%

 

7

Thay ĐHN định kỳ

Cái

67.000

67.359

100,54%

 

8

Tỷ lệ thất thoát nước

%

22%

26,81%

 

 

 

         Tại Hội nghị, Tổng công ty và BGĐ Công ty đã khen tặng: 33 danh hiệu chiến sĩ thi đua và 18 giấy khen Tổng công ty, 29 danh hiệu lao động giỏi, 51 giấy khen Công ty. Ban Chấp hành 2 đoàn thể cũng đã khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

      Sau phần khen thưởng, đại điện BCH công đoàn bà Trương Minh Phương Ánh Chủ tịch công đoàn cơ sở đã phát động thi đua nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch SXKD của Công ty và phong trào công nhân năm 2018 đã đề ra.

     Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty biểu dương thành tích của toàn thể người lao động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và chúc công ty vượt qua mọi khó khăn ngày càng phát triển bền vững.

 

 

Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tặng giấy khen chiến sĩ thi đua cho các cá nhân được Tổng công ty khen tặng.

 

 

Ông Dương Hồng Đệ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

Ông Lê Trọng Hiếu Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tiếp thu ý kiến tại hội nghị.