THÔNG BÁO: VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:CUNG CẤP ĐAI PP NĂM 2018.THUỘC DỰ ÁN :MUA SẮM ĐAI LẤY NƯỚC PP NĂM 2018.

15/11/2018 4:08:21 p.m.