TB V/v tạm ngưng giải quyết hồ sơ gắn mới đồng hồ nước nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.