TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến số nhà 361 Ba Đình) P.8 Q.8, đường Ba Đình (dãy số lẻ)(từ Chánh Hưng đến Hưng Phú) P.9 Q.8 từ 22h00 thứ sáu 23/03/2018 đến 05h00 thứ 7 ngày 24/03/2018.

22/03/2018 4:57:55 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến số nhà 361 Ba Đình) P.8 Q.8, đường Ba Đình (dãy số lẻ)(từ Chánh Hưng đến Hưng Phú) P.9 Q.8 từ 22h00 thứ sáu 23/03/2018 đến 05h00 thứ 7 ngày 24/03/2018.