HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14 TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

4/04/2018 4:10:16 p.m.

       Chiều ngày 22/3/2018 Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã tham dự và chủ trì Hội nghị, cùng tham dự Hội nghị có 73 đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

        Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh Nghị quyết số 54 sẽ chú trọng tuyên truyền về sự thể chế hóa nhanh nhất ở cấp cao nhất một chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết được ban hành, đáp ứng đầy đủ quy trình thủ tục thông qua Nghị quyết tại một kỳ họp Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực (quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý tài chính - ngân sách, cơ chế phân cấp ủy quyền và chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức), Nghị quyết sẽ giúp TP vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên trong quá trình phát triển, vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị, các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển TP nhanh hơn, bền vững hơn, từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn, các thách thức lớn đối với sự phát triển của TP trong 30 - 50 năm tới và Kết luận số 21 là những nội dung cụ thể của các chương trình, đề án, kế hoạch của TP.

 

      

 Quang cảnh Hội nghị

      Đ/c Phó Bí thư đề nghị tất cả các cấp ủy Chi bộ tổ chức thảo luận kết hợp sinh hoạt định kỳ và cán bộ Đảng viên xây dựng chương trình hành động của mình phải cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ được giao, nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đồng bộ Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết đại hội của đảng bộ  cơ sở.

       Phát biểu kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công ty, Đ/c Phó Bí thư yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nội dung Kết luận số 21 và Nghị quyết 54 cũng như có các hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.