THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU. GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA NĂM 2018.THUỘC DỰ ÁN:CUNG CẤP THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA

20/04/2018 4:43:46 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: