THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU. GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA NĂM 2018.THUỘC DỰ ÁN:CUNG CẤP THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: