TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ Quốc Lộ 1A đến đường số 40) và các tuyến đường thuộc Khu Dân cư Tân tạo, Khu Dân cư Nhất Lan và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 08/05/2018 đến 05h00 ngày 09/05/2018.

8/05/2018 3:49:03 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ Quốc Lộ 1A đến đường số 40) và các tuyến đường thuộc Khu Dân cư Tân tạo, Khu Dân cư Nhất Lan và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 08/05/2018 đến 05h00 ngày 09/05/2018.