TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hương Lộ 2 (từ Tân Hòa Đông đến Ngã tư Bốn Xã bên dãy số lẻ), Đình Nghi Xuân, Liên Khu 5-10-11, , Liên khu 5-11-12 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường tren thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 10/05/2018 đến 17h00 ngày 10/05/2018 và tạm ngưng cung cấp nước hẻm 123,137 Phan Anh thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 09h00 ngày 11/05/2018 đến 17h00 ngày 11/05/2018.

8/05/2018 4:04:33 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hương Lộ 2 (từ Tân Hòa Đông đến Ngã tư Bốn Xã bên dãy số lẻ), Đình Nghi Xuân, Liên Khu 5-10-11, , Liên khu 5-11-12 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường tren thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 10/05/2018 đến 17h00 ngày 10/05/2018 và tạm ngưng cung cấp nước hẻm 123,137 Phan Anh thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 09h00 ngày 11/05/2018 đến 17h00 ngày 11/05/2018.