TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Phường 10 Quận 6 từ 13h00 thứ năm ngày 10/05/2018 đến 16h00 thứ năm ngày 10/05/2018, đường Nguyễn Văn Luông (Hồng Bàng-Hậu Giang), đường Hồng Bàng (Nguyễn Văn Luông-Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang-Hồng Bàng), đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông-Lò Gốm) từ 09h00 thứ sáu ngày 11/05/2018 đến 13h00 thứ sáu ngày 11/05/2018.

9/05/2018 3:20:30 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Phường 10 Quận 6 từ 13h00 thứ năm ngày 10/05/2018 đến 16h00 thứ năm ngày 10/05/2018, đường Nguyễn Văn Luông (Hồng Bàng-Hậu Giang), đường Hồng Bàng (Nguyễn Văn Luông-Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang-Hồng Bàng), đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông-Lò Gốm) từ 09h00 thứ sáu ngày 11/05/2018 đến 13h00 thứ sáu ngày 11/05/2018.