TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ An Dương Vương đến đường số 40) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B, Phường Tân Tạo Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 14/05/2018 đến 05h00 ngày 15/5/2018.

14/05/2018 10:09:15 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ An Dương Vương đến đường số 40) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B, Phường Tân Tạo Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 14/05/2018 đến 05h00 ngày 15/5/2018.