TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường: Phạm Thế Hiển Phường 5,6 quận 8 từ 22h00 thứ 6 ngày 18/05/2018 đến 05h00 thứ 7 ngày 19/05/2018 và đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8 từ 22h00 thứ 7 ngày 19/05/2018 đến 05h00 chủ nhật ngày 20/05/2018.

17/05/2018 1:50:35 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường: Phạm Thế Hiển Phường 5,6 quận 8 từ 22h00 thứ 6 ngày 18/05/2018 đến 05h00 thứ 7 ngày 19/05/2018 và đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8 từ 22h00 thứ 7 ngày 19/05/2018 đến 05h00 chủ nhật ngày 20/05/2018.