TB TẠm ngưng cung cấp nước hẻm 137 Phan Anh thuojc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 21/5/2018 đến 11h00 ngày 21/5/2018.

18/05/2018 1:42:28 p.m.

TB TẠm ngưng cung cấp nước hẻm 137 Phan Anh thuojc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 21/5/2018 đến 11h00 ngày 21/5/2018.