TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Phường 6,9,14 Quận 6 từ 22h00 thứ sáu ngày 18/05/2018 đến 12h00 thứ bảy ngày 19/05/2018.

18/05/2018 3:42:09 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Phường 6,9,14 Quận 6 từ 22h00 thứ sáu ngày 18/05/2018 đến 12h00 thứ bảy ngày 19/05/2018.