TB Tạm ngưng cung cấp nước phường Bình Hưng Hòa A , Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 21/05/2018 đến 05h00 ngày 22/05/2018 và từ 21h00 ngày 22/05/2018 đến 05h00 ngày 23/05/2018.

18/05/2018 3:44:58 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước phường Bình Hưng Hòa A , Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 21/05/2018 đến 05h00 ngày 22/05/2018 và từ 21h00 ngày 22/05/2018 đến 05h00 ngày 23/05/2018.