TB Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B , An Lạc, An LẠc A Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 21/05/2018 đến 05h00 ngày 22/05/2018.Tạm ngưng cung cấp nước đến Quí Cơ quan và Nhân dân một số đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Phan Đình Thông, Đường số 1,2,3,3D,5,5D,7 KDC Lý Chiêu Hoàng, đường Kinh Dương Vương (từ nhà số 519 đến An Dương Vương bên dãy số lẻ), An Dương Vương (từ đường số 1 đến cầu Mỹ Thuận ) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân, đường số 22A,24A,27,29,33 Phường 11, đường số 31,38,43,59 Phường 10, đường An Dương Vương (từ Kinh Dương Vương đến Đường số 1 bên dãy số lẻ) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 10,11 Quận 6 từ 9h00 ngày 23/5/2018 đến 11h30 ngày 23/5/2018.từ 21h00 ngày 23/5/2018 đến 05h00 ngày 24/5/2018 cúp nước khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân, từ 21h00 ngày 25/5/2018 đến 05h00 ngày 26/5/2018 cúp nước khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân và từ 21h00 ngày 28/5/2018 đến 05h00 ngày 29/5/2018 cúp nước khu vực Phường 1,2 Quận 5.

TB Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B , An Lạc, An LẠc A Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 21/05/2018 đến 05h00 ngày 22/05/2018.Tạm ngưng cung cấp nước đến Quí Cơ quan và Nhân dân một số đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Phan Đình Thông, Đường số 1,2,3,3D,5,5D,7 KDC Lý Chiêu Hoàng, đường Kinh Dương Vương (từ nhà số 519 đến An Dương Vương bên dãy số lẻ), An Dương Vương (từ đường số 1 đến cầu Mỹ Thuận ) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc Quận Bình Tân, đường số 22A,24A,27,29,33 Phường 11, đường số 31,38,43,59 Phường 10, đường An Dương Vương (từ Kinh Dương Vương đến Đường số 1 bên dãy số lẻ) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 10,11 Quận 6 từ 9h00 ngày 23/5/2018 đến 11h30 ngày 23/5/2018.từ 21h00 ngày 23/5/2018 đến 05h00 ngày 24/5/2018 cúp nước khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân, từ 21h00 ngày 25/5/2018 đến 05h00 ngày 26/5/2018 cúp nước khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân và từ 21h00 ngày 28/5/2018 đến 05h00 ngày 29/5/2018 cúp nước khu vực Phường 1,2 Quận 5.