TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hương Lộ 2 (từ Tân Hòa Đông đến Ngã tư Bốn Xã bên dãy số lẻ), Đình Nghi Xuân (bên dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân thời gian từ 10h00 ngày 24/5/2018 đến 11h30 ngày 24/5/2018 và từ 10h00 ngày 25/5/2018 đến 11h30 ngày 25/5/2018.

22/05/2018 2:51:02 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hương Lộ 2 (từ Tân Hòa Đông đến Ngã tư Bốn Xã bên dãy số lẻ), Đình Nghi Xuân (bên dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân thời gian từ 10h00 ngày 24/5/2018 đến 11h30 ngày 24/5/2018 và từ 10h00 ngày 25/5/2018 đến 11h30 ngày 25/5/2018.