TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ nhà số 853 đến 1249), đường Tên Lửa (từ Tỉnh Lộ 10 đến Đường số 7) và các tuyến đường thuộc Khu Dân cư Tân tạo, Khu Dân Cư Nhất Lan , Khu dân cư Thăng Long, Khu Dân Cư Trường Thịnh và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo, Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 24/05/2018 đến 05h00 ngày 25/05/2018.

23/05/2018 10:01:57 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tỉnh Lộ 10 (bên dãy số lẻ từ nhà số 853 đến 1249), đường Tên Lửa (từ Tỉnh Lộ 10 đến Đường số 7) và các tuyến đường thuộc Khu Dân cư Tân tạo, Khu Dân Cư Nhất Lan , Khu dân cư Thăng Long, Khu Dân Cư Trường Thịnh và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo, Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 24/05/2018 đến 05h00 ngày 25/05/2018.