HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN 2018

15/06/2018 4:46:51 p.m.

          Ngày 24 tháng 05 năm 2018, Công ty cổ phần cấp nước Chợ lớn đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018. Chủ trì Hội nghị ông Huỳnh Tuấn Anh – Giám đốc Công ty và bà Trương Minh Phương Ánh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn.

           Tại hội nghị bà Lê Thị Thanh Tâm – Đại diện Ban Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và những phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 cùng các giải pháp thực hiện.

          Bà Trương Minh Phương Ánh – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị của người lao động, báo cáo sử dụng quỹ phúc lợi năm 2017 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2018, phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, đồng thuận, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2018.

          Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn vẫn luôn chú trọng chăm lo cho người lao động như: công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT…, thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao đời sống

          Ông Huỳnh Tuấn Anh - Giám đốc Công ty – Đại diện người sử dụng lao động đã trả lời tất cả ý kiến đóng góp, kiến nghị và một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ông Giám đốc đã trao đổi thẳng thắn với tập thể người lao động về những khó khăn mà Công ty đã vượt qua trong năm 2017 và những khó khăn, thách thức trong năm 2018 mà Công ty phải đối mặt.

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn đã biểu dương những thành tích mà tập thể người lao động Công ty đã đạt được trong năm 2017, ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao và chăm lo tốt đời sống người lao động. Tuy vậy, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban điều hành Công ty và tập thể người lao động phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đặc biệt là công tác chống thất thoát nước nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

 

Đại diện người lao động và người sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể

 

 

Ký kết thi đua giữa Giám đốc và các trưởng phó phòng ban