KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CPCN CHỢ LỚN

19/06/2018 2:18:05 p.m.

   Ngày 08 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Chi bộ Phòng Dịch vụ Khách hàng thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú đang công tác tại phòng DVKH gồm: Nguyễn Phong Phú - Tồ trưởng; Cao Hữu Đạt – Nhân viên .

        Tham dự buổi lễ, có đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên của Chi bộ   phòng DVKH.

        Sau phần nghi thức, đồng chí Võ văn Ba – Bí thư Chi bộ phòng DVKH đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí Đảng viên mới Nguyễn Phong Phú và Cao Hữu Đạt được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

          Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của Chi bộ, đ/c Nguyễn Phong Phú và Cao Hữu Đạt - đảng viên mới đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với Đảng Cộng Sản Việt Nam bằng lời tuyên thệ đầy ý chí, quyết tâm, mạnh mẽ, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Võ Văn Ba - Bí thư Chi bộ phòng DVKH trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Nguyễn Phong Phú

 

Đ/c Võ Văn Ba - Bí thư Chi bộ phòng DVKH trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Cao Hữu Đạt