THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:CUNG CẤP THIẾT BỊ KÝ SỐ HSM.THUÔC DỰ ÁN: MUA SẮM THIẾT BỊ KÝ SỐ HSM

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: