THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:CUNG CẤP THIẾT BỊ KÝ SỐ HSM.THUÔC DỰ ÁN: MUA SẮM THIẾT BỊ KÝ SỐ HSM

26/06/2018 4:09:47 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: