TB Về việc ngưng triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tại Viễn Thông A

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: