TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường Bình Hưng Hòa B, Tân Tạo, Tân Tạo A từ 23h00 thứ sáu ngày 03/8/2018 đến 03h00 thứ bảy ngày 04/8/2018.

2/08/2018 10:28:28 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường Bình Hưng Hòa B, Tân Tạo, Tân Tạo A từ 23h00 thứ sáu ngày 03/8/2018 đến 03h00 thứ bảy ngày 04/8/2018.