BTV ĐẢNG ỦY CÔNG TY CPCN CHỢ LỚN TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VỚI BCH 2 ĐOÀN THỂ (06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018)

3/08/2018 2:23:11 p.m.

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CPCN Chợ Lớn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành 2 đoàn thể Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của 2 đoàn thể, công tác xây dựng Đảng và những tâm tư, nguyện vọng của Cán bộ đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

-       Qua buổi đối thoại các thành viên tham dự đã trao đổi với nhau về các vấn đề như: Công tác phát triển đảng cần quan tâm đến số lượng và chất lượng, đặc biệt quan tâm phát triển đảng đối với lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân viên, công nhân lao động; Công tác SXKD (trọng tâm là chống thất thoát nước), từng người lao động trong Công ty phải có ý thức giảm thất thoát nước thì mới khống chế được tỷ lệ nước thất thóat. Hiệu quả của công tác này ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của người lao động. Ban chấp hành 2 đoàn thể cần làm công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động cho Cán bộ và người lao động biết và hiểu rõ trách nhiệm của mình; Về sáng kiến khoa học cần có bộ phận hướng dẫn về thủ tục để người lao động hoàn thành các sáng kiến của mình, áp dụng vào thực tiễn công tác, mang lại hiệu quả trong lao động sản xuất.

-       Bên cạnh đó các bên còn trao đổi về các chế độ chính sách, chế độ tiền lương bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời phương án chi trả lương cần được sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hiện nay, đảm bảo quỹ lương giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp được hài hòa. Tiền lương thật sự là đòn bẩy để thúc đẩy người lao động làm việc đạt hiệu quả.

-       Lãnh đạo cấp phòng ban cần tạo điều kiện, hỗ trợ chia sẽ đồng thời ghi nhận nỗ lực, sự cống gắng của Cán bộ đoàn thể vì họ vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa phải kiêm nhiệm công tác đoàn thể.

-       Cần tạo nhiều sân chơi cũng như tổ chức các hội thao để người lao động vui chơi, giao lưu sau những giờ làm việc vất vả, nhằm tái tạo sức lao động.

             Tại buổi đối thoại này Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã trả lời tất cả các vấn đề của Ban Chấp hành 2 đoàn thể đặt ra và ghi nhận các ý kiến đóng góp.

             Ban Thường vụ đề nghị trong quá trình làm việc nếu có vấn đề gì thì BCH 2 đoàn thể báo cáo ngay để Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty kịp thời giải quyết trong quá trình lãnh đạo công tác (đưa vào Nghị quyết, Thông báo họp…) để hoạt động của tổ chức Đảng và Đoàn thể ngày càng tốt hơn, có nề nếp và hiệu quả. Tâm tư, nguyện vọng của Ban Chấp hành 2 đoàn thể luôn luôn được Lãnh đạo Công ty chia sẻ, giữ vững truyền thống đoàn kết chia sẻ về mọi mặt để hoạt động của Công ty ngày càng tốt hơn.

    BTV.ĐU gặp gỡ, đối thoại định kỳ BCH 2 đoàn thể.