TB TẠm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Tự, Phạm Bành, Bùi Hữu Diên, Bùi Hữu Diện, Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc A Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 08/08/2018 đến 04h30 ngày 09/8/2018.

7/08/2018 10:02:24 a.m.

TB TẠm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Tự, Phạm Bành, Bùi Hữu Diên, Bùi Hữu Diện, Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc A Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 08/08/2018 đến 04h30 ngày 09/8/2018.