TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 16, quận 8 và khu vực nước yếu tại khu dân cư Bình Điền, phường 7, quận 8 từ 22 giờ 00, ngày 10/8/2018 đến 05 giờ 00 ngày 11/8/2018..

10/08/2018 4:59:13 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 16, quận 8 và khu vực nước yếu tại khu dân cư Bình Điền, phường 7, quận 8 từ 22 giờ 00, ngày 10/8/2018 đến 05 giờ 00 ngày 11/8/2018..