TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc tuyến đường sau: đường Gò Xoài (dãy số chẵn)(Tân Kỳ Tân Quý -Lê Văn Quới) Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân, đường Lê Văn Quới (dãy số chẵn)(Mã Lò-đường số 14) Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân, đường số 14 (dãy số chẵn) (Lê Văn Quới- cuối đường) Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân, đường Kênh Nước Đen (bên phải hướng Tân Kỳ Tân Quý- hẻm 278/60) Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân, các đường , hẻm nằm trong ranh giữa các đường Tân Kỳ Tân Quý- Gò Xoài- Lê Văn Quới- Đường số 14- Kênh Nước Đen Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân từ 8h30 đến 11h30 thứ 5 ngày 16/8/2018 và 22h00 thứ 5 ngày 16/8/2018 đến 04h00 thứ 6 ngày 17/8/2018.

14/08/2018 2:32:06 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc tuyến đường sau: đường Gò Xoài (dãy số chẵn)(Tân Kỳ Tân Quý -Lê Văn Quới) Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân, đường Lê Văn Quới (dãy số chẵn)(Mã Lò-đường số 14) Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân, đường số 14 (dãy số chẵn) (Lê Văn Quới- cuối đường) Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân, đường Kênh Nước Đen (bên phải hướng Tân Kỳ Tân Quý- hẻm 278/60) Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân, các đường , hẻm nằm trong ranh giữa các đường Tân Kỳ Tân Quý- Gò Xoài- Lê Văn Quới- Đường số 14- Kênh Nước Đen Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân từ 8h30 đến 11h30 thứ 5 ngày 16/8/2018 và 22h00 thứ 5 ngày 16/8/2018 đến 04h00 thứ 6 ngày 17/8/2018.