TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm thuộc khu dân Bến Thành, Khu dân cư Tên Lửa thuộc phường An Lạc A, Đường số 1,3,3A,4,4A,5,6,6A,7,7A,8,10,12,14,16 Vành Đai Trong thuộc Khu dân cư Tên lửa, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 21/8/2018 đến 11h30 ngày 21/8/2018.

17/08/2018 1:33:25 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm thuộc khu dân Bến Thành, Khu dân cư Tên Lửa thuộc phường An Lạc A, Đường số 1,3,3A,4,4A,5,6,6A,7,7A,8,10,12,14,16 Vành Đai Trong thuộc Khu dân cư Tên lửa, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 21/8/2018 đến 11h30 ngày 21/8/2018.