TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường An Dương Vương (Cầu Mỹ Thuận - Võ Văn Kiệt) từ 8h30 thứ năm ngày 13/9/2018 đến 11h00 thứ năm ngày 13/9/2018.

12/09/2018 1:56:48 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường An Dương Vương (Cầu Mỹ Thuận - Võ Văn Kiệt) từ 8h30 thứ năm ngày 13/9/2018 đến 11h00 thứ năm ngày 13/9/2018.