TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Nguyễn Văn Luông (Hồng Bàng-Hậu Giang), đường Hồng Bàng (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang - Hồng Bàng), đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm) từ 9h00 thứ năm ngày 13/9/2018 đến 13h00 thứ năm ngày 13/9/2018.

12/09/2018 2:15:16 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Nguyễn Văn Luông (Hồng Bàng-Hậu Giang), đường Hồng Bàng (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang - Hồng Bàng), đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm) từ 9h00 thứ năm ngày 13/9/2018 đến 13h00 thứ năm ngày 13/9/2018.