TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B từ 21h00 ngày 14/9/2018 đến 05h00 ngày 15/9/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B từ 21h00 ngày 14/9/2018 đến 05h00 ngày 15/9/2018.