TB tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Đỗ Ngọc Thạnh (Hồng Bàng- Tân Thành), đường Phạm Hữu Chí (Dương Tử Giang - Thuận Kiều) từ 22h00 thứ năm ngày 13/9/2018 đến 05h00 thứ sáu ngày 14/9/2018.

13/09/2018 10:27:07 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Đỗ Ngọc Thạnh (Hồng Bàng- Tân Thành), đường Phạm Hữu Chí (Dương Tử Giang - Thuận Kiều) từ 22h00 thứ năm ngày 13/9/2018 đến 05h00 thứ sáu ngày 14/9/2018.