TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Phường 8 Quận 6 từ 22h00 thứ hai ngày 17/9/2018 đến 05h00 thứ ba ngày 18/9/2018.

14/09/2018 10:25:39 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Phường 8 Quận 6 từ 22h00 thứ hai ngày 17/9/2018 đến 05h00 thứ ba ngày 18/9/2018.