THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THU TIỀN NƯỚC MỘT LẦN TẠI NHÀ KHÁCH HÀNG (Cập nhật ngày 21/9/2018)

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: